Cosmetica wet- en regelgeving

Verantwoordelijke Persoon

Bij het op de markt brengen van een cosmetisch product bent u wettelijk verplicht om een Verantwoordelijke Persoon (VP) aan te stellen. Meestal is dit de merkhouder zelf of de importeur. Hierin kan CosTec u doelmatig begeleiden. Onze dienstverlening is ook van toepassing op EU-import en voor buiten de EU gevestigde producenten. U kunt CosTec dan desgewenst machtigen om als VP op te treden.

CPNP-productnotificatie

Het is tevens wettelijk vereist om van elk cosmetisch product een digitale productnotificatie te doen. Deze CPNP-notificatie kan CosTec namens de klant uitvoeren, of daarin begeleiding geven. Desgewenst in combinatie met het aanmaken van een noodzakelijk ECAS/SAAS account.

Productinformatiedossier en Productveiligheidsbeoordeling

Dit vormt de kern van een goed en veilig cosmetisch product. Het dient voor het op de markt brengen van het product volledig op orde te zijn.

CosTec kan het dossier voor u samenstellen, of het nalopen op volledigheid en zo nodig completeren. Omdat wij als veiligheidsbeoordelaar nVWA-erkend zijn, kunt u er ook voor kiezen om CosTec enkel de Productveiligheidsbeoordeling te laten opstellen en te autoriseren. Tevens staan wij ingeschreven als Zusatz­qualifikation „DGK-Sicherheits­bewerter“.https://sicherheitsbewerter.info/zertifikatsinhaber-dgk-sicherheitsbewerter/

Claimonderbouwing

Met het publiceren van de (EU) 655/2013 “Claimcriteria” is het een vereiste geworden dat uw cosmetisch product eerlijke en voor de consument begrijpelijke productclaims vermeldt. CosTec zorgt voor de juiste claimonderbouwing en helpt desgewenst bij noodzakelijk uittesten van het product.

GMP/Goede productiepraktijken cosmeticaproductie

Wij adviseren u graag hoe op praktische wijze aan deze wettelijke bepaling te voldoen. 

CosTec B.V.
The Personal Care Specialist
Steenweg 11
4175 AD Haaften
Nederland